kalendarze ksiazkowe

Stres termiczny.

Gorące, upalne lata wyrządzają więcej szkód w chowie bydła niż mroźne zimy. W tym okresie spada produkcja mleka, zmniejszają się przyrostu masy ciała, otrzymuje się gorsze parametry rozrodu i częstsze są przypadki zachorowań na zapalenie wymienia.
Zaniepokoić hodowcę powinno nerwowe zachowanie i tłoczenie się bydła przy wodopoju lub w cieniu, zwiększone dyszenie i ślinienie. Już ilość oddechów 80-120 na min., może świadczyć o stresie termicznym natomiast, gdy ilość ta dochodzi do 160 mamy do czynienie z silnym stresem termicznym. Objawy te można pomylić z chorobą układu oddechowego, jednak należy pamiętać, że bydło nie poci się zbyt dobrze, a nadmiar ciepła usuwa przez układ oddechowy. Na stres termiczny narażone są wyższym stopniu krowy stare, nowo zakupione, przebywające na pastwisku, krowy wysokocielne oraz o ciemnym umaszczeniu.
Bardzo ważne w okresie upałów jest stała dostępność zwierząt do wody. Na pastwiskach, okólnikach powinny się znaleźć miejsca zacienione, które w prawdzie nie redukują temperatury powietrza, ale obniżają ilość energii promieniowania słonecznego. Badania przeprowadzone w Kansas pokazują, że o 3 % zwiększyło się pobranie suchej masy paszy u bydła, które miały zacienione miejsca w boksach w okresie wysokich temperatur. Bardzo dobrym urządzeniem mogącym redukować stres termiczny są spryskiwacze. W upalne dni należy pamietać o dobrej wentylacji pomieszczeń.
 

Valid XHTML 1.1

Valid XHTML 1.1