kalendarze ksiazkowe

Wpływ jakości wody na wyniki produkcyjne.

Woda stanowi jeden z najważniejszych składników dostarczanych zwierzętom w procesie produkcji, szczególnie w okresie upałów. Zagadnienie jakości wody jest tematem kontrowersyjnym, gdyż w znaczący sposób może ona wpływać na wyniki ekonomiczne tuczu a także na jakość otrzymanego produktu. W USA prowadzono badania nad wpływem złej jakości wody na prosięta utrzymywane w typowych warunkach fermowych. Porównano wodę dostępną na farmie, zawierającą dużą ilość siarczanów (1634 mg/l), całkowicie rozpuszczalnych frakcji stałych (3086 mg/l) oraz żelaza (7,24 mg/l) z tą samą wodą, z której usunięto minerały za pomocą procesu odwróconej osmozy (siarczany – 15 mg/l, frakcja stała – 193 mg/l i żelazo – 0,473 mg/l). Na tej podstawie stwierdzono, że pomimo obserwowanych biegunek, jakość wody nie miała bezpośredniego wpływu na przyrosty odsadzonych prosiąt a także na strawność składników pokarmowych. Prosięta odsadzone w trzecim tygodniu życia tolerowały stosunkowo wysoką zawartość siarczanów. Ponadto w konkluzji stwierdzono, że biegunki wywołane wysokim stężeniem siarczanów nie muszą wpływać na pogorszenie wyników odchowu prosiąt.
 

Valid XHTML 1.1

Valid XHTML 1.1